ADAY HAKEM KURSU - MANİSA

ADAY HAKEM KURSU - MANİSA

01-02 Eylül 2018 tarihinde Manisa'da Muaythai Aday Hakem Kursu düzenlencektir. Kurs ile ilgili ayrıntılı bilgi haberimizin devamında yer almaktadır.

 

Kurs Yeri:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürlüğüÇok Amaçlı Spor Salonu - MANİSA

Kurs için İrtibat:
Mustafa ÖREN (Muaythai Manisa İl Temsilcisi) 05446073243 –Ediz BARIŞ:05364460053

Kurs Eğitimenleri ve Görevlisi:
1 –Bedrettin Erdoğan AYDIN - Uluslararası Hakem
2 –Ramazan GÖKOĞLAN - Uluslararası Hakem                                    

 

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER


1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr adresinden indirilebilir).

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Sabıka kaydı (E-Devlet - Adliyeden)

4. En az Lise Mezunu olmak, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan  veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)

5. Sağlık raporu,

6. 4 adet vesikalık fotoğraf

7.Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,

8.Kursa katılım ücreti, Kimlik ve Diploma ücreti toplam 200 TL Üniversite öğrencilerinden 100 TL Bedensel Engellilere Ücretsizdir.Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmamaktadır.

 

Türkiye Muaythai Federasyonu
Banka Hesap Bilgileri:
Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası
Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

 

01-02 EYLÜL 2018 TARİHLERİNDE MANİSA İLİNDE YAPILACAK OLAN MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA KATILCAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

 

Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:


Madde 24 —Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

 

a) T.C. vatandaşı olmak,
 b) En az lise mezunu olmak,
 c) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (24.12.2011 YKK )
 d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlükişiler masa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),
 e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
 f) Taksirli suçlar hariçolmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
 g) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üçyıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar

+1
0
Paylaş
Cannot get LinkedIn share count for the requested URL