MEVCUT SÖZLEŞMELİ PERSONELE 4/B STATÜSÜ KAZANDIRILDI

MEVCUT SÖZLEŞMELİ PERSONELE 4/B STATÜSÜKAZANDIRILDI

 

Karara göre ayrıca, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununa göre istihdam edilen mevcut sözleşmeli personele de yeni olanaklar sağlandı. Mevcut sözleşmeli personel, 10 iş günüiçinde başvurmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel statüsüne geçebilecek. Buna göre, önceki pozisyonlarında mevcut toplam hizmet sürelerinin iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınacak. Yine önceki pozisyonlarında geçen hizmet sürelerinin kurum içi yer değişikliği taleplerinde dikkate alınacak.

 

Değişiklikle, karşılıklı yer değişikliği, eş durumu mazereti, sağlık sebebi mazereti, can güvenliği mazereti, eşi şehit olan ve en az üçyıl hizmeti olan personele kurum içi yer değişikliği yapma olanağı da sağlandı. Ayrıca, sözkonusu personele, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan diğer tüm haklardan faydalanma ve yükümlülüklerden sorumlu olma imkanı da getirildi.

 

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ayrıca, gençlik alanında çalışanların tümünüanlatan “gençlik çalışanı”kavramı, Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında bir sözleşmeli personel unvanına dönüştürüldü. Böylece, bu alanda çalışan tüm gençlik çalışanlarını kapsayan bir personel statüsüoluşturularak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda istihdam edilebilme imkanı sağlandı.

 

İlgililere duyurulur.

+1
0
Paylaş
Cannot get LinkedIn share count for the requested URL