Antrenör Kursları - İstanbul

 

Antrenör Kursları - İstanbul

1.Kademe Muaythai Yardımcı Antrenör Kursu - İSTANBUL - 01-11 Aralık 2015

2.Kademe Muaythai Antrenör Kursu - İSTANBUL - 01-14 Aralık 2015

 

MUAYTHAİ ANTRENÖRLÜK KURSUNDA ARANILAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN EVRAKLAR

 

Ek-1

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak şartlar
Madde 6- ( l ) Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az Lise mezunu olmak, Milli sporculardan tahsil şartı aranmaz.( Muay Thai Branşında 10. Khan derecesine sahip olmak koşulu ile katılabilirler.
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.
c) Taksirli suçlar hariçolmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak, 2.Kademe den sonra en az 21 yaşında olmak,
e) En az 10.Khan derecesine sahip olmak, 2. Kademe için 11. Khan derecesine sahip olmak.
f) Muay Thai Federasyonu veya Genel Müdürlük ile Özerk Federasyonların Disiplin Talimatına göre son üçyıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
g) Federasyonun belirlediği khan derecesine sahip olmak.

Not:

1- Üniversitelerinden Derslerinden Muafiyet için 1.Kademe ve 2.Kademe için Diğer Branşlardan Alınan belgeyi ya da transkripti ibraz etmek. Diğer Branşlardan alınan belgeler sadece üniversite derslerinden muafiyeti sağlar Muaythai nin Oyun Kuralları, Özel Antrenman Bilgisi, Spor Dalı Gözlem ve Değerlendirme ve Spor Dalı Teknik Taktik derslerinden Muafiyet Sağlamaz.

Ek -2


1.KADEME 11. KHAN YARD. ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA
KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER


1- Dilekçe (açık adresli)
2- Tahsil Belgesi Fotokopisi ( noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı veya Federasyon onaylı)
3- Spor Genel MüdürlüğüAmatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üçyıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla sportif ceza almadığına dair yazı aslı,
4- Kurs katılım ücreti dekontu 800 TL,
5- Adli sicil belgesi,
6- Sağlık Raporu (Sağlık Kuruluşu veya Uzman Doktordan),
7- 6 adet Fotoğraf
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (muhtarlık, noter onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurum onaylı),
9- Milli sporcular için Millilik Belgesi veya diğer koşulların belgelenmesi,
10- 10. Khan Diploma Fotokopisi

Kurs ücreti 800 TL’nin(Sekizyüz-TL) kurs tarihinden önce Federasyonumuzun hesabına yatırmaları ve ilgili belgelerle birlikte kurs yöneticisine vermeleri gereklidir.

Türkiye Muaythai Federasyonu Banka Hesap Bilgileri:
Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası
Hesap Iban No;
Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44
 
 
2.KADEME 12. KHAN ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA
KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER


1- Dilekçe (açık adresli)
2- Tahsil Belgesi Fotokopisi ( noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı veya Federasyon onaylı)
3- Spor Genel MüdürlüğüAmatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üçyıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla sportif ceza almadığına dair yazı aslı,
4- Kurs katılım ücreti dekontu 600 TL,
5- Adli sicil belgesi,
6- Sağlık Raporu (Sağlık Kuruluşu veya Uzman Doktordan),
7- 6 adet Fotoğraf
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (muhtarlık, noter onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurum onaylı),
9- Milli sporcular için Millilik Belgesi veya diğer koşulların belgelenmesi,
10- 11. Khan (1.Kademe) Diploma Fotokopisi
11- Bir üst kademe yanında Bir yıl çalıştığına dair belge

Kurs ücretinin 600 TL’nin (Altıyüz-TL) kurs tarihinden önce Federasyonumuzun hesabına yatırmaları ve ilgili belgelerle birlikte kurs yöneticisine vermeleri gereklidir.

Türkiye Muaythai Federasyonu Banka Hesap Bilgileri:
Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası
Hesap Iban No;
Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

 

+1
0
Paylaş
Cannot get LinkedIn share count for the requested URL