Federasyonumuz Yönetim Kurulu'nun 11.10.2017 tarihli ve 22 sayılı kararı gereği 01.01.2018 tarihinden geçerli Federasyonumuz bünyesindeki 16 yaş üstüsporcuların lisans, vize ve transfer işlemlerinden aşağıda belirtilen tutarlardaki ücretlerin alınmasına karar verilmiştir.

Federasyonumuz bünyesindeki faaliyetlere katılacak olan sporcuların Lisans, Vize ve transfer işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 14.12.2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince yürütülmektedir.

14.12.2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği doğrultusunda federasyonumuz tarafından yeni değişikliklerin yapılarak bakanlık makamının onayı ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.06.2020 tarih ve 130.04-87 sayılı yazısı ile federasyonumuz “Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda 13.07.2020 tarih ve E. 709445 sayılı federasyon başkanlığımız yazısı ile “gencsis.gsb.gov.tr sisteminde yayınlanarak yürürlüğe giren “Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği” sporcuların yeni belirlenen Sporcu Lisans, Vize ve Transfer işlemi yaptıracak kişilerden alınacak ücretler talimat gereğince yeniden belirlenmiş olup, işlemin yapılacağı yıl geçerli olan bürüt asgari ücrete göre hesaplanacaktır.( 2021 yılı Brüt asgari ücret 3.577,50 TL’dir.)

Talimat Gereğince :

Sporcu Vize İşleminden : 35,00 TL

Kulübünden ayrılan sporcunun kulübüne ödemesi gereken transfer ücreti :

a)Milli sporcular dahil, kulübüne bir yıla kadar tescilli olan sporcular için ( Ücretsiz)

b)Milli sporcular dahil, kulübüne iki yıla kadar tescilli olan sporcular için işlemin yapılacağı yıl geçerli olan brüt ücretin yüzde 10’u kadar transfer ücreti : 3.577,50x%10= 357,75 TL.

c)Milli sporcular dahil, kulübüne beş yıla kadar tescilli olan sporcular için işlemin yapılacağı yıl geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde 20’si kadar transfer ücreti: 3.577,50x %20= 715,50 TL.

c)Milli sporcular hariç, kulübüne beş yılın üzerinde tescilli olan sporcular için işlemin yapılacağı yıl geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde 50’si kadar tranfer ücreti : 3.577,50 x %50 = 1.788,75 TL

ç)Kulübünde beş yılın üzerinde tescilli olan milli sporcular için işlemin yapılacağı yıl geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde 100’ü kadar ( bir asgari ücret) transfer ücreti : 3.577,50 x %100= 3.577,50 TL Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince; yapılacak işleme esas teşkil edecek ücretin ilgililer tarafından Federasyonun Ankara Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi TR16 0006 2000 7110 0006 2972 22 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont ibraz edildikten sonra işlemin gerçekleştirilmesini ve alınacak dekontların her yıl sonunda Federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir

İlgililere duyurulur.


BANKA BİLGİLERİ

Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası
Şube Adı : Anafartalar Şubesi-Ankara
Şube Kodu : 711

Hesap Numarası;

Lisans – Tescil İşlemleri Hesabı I B A N :
TR16 0006 2000 7110 0006 2972 22

Banka aracılığı ile şubeden yapılması halinde, Havale ücreti alınmayacaktır. Bankaya ona göre bilgi verilmesi gerekir.

Lisans, Vize ve Transfer ücretleri hakkındaki yazı için TIKLAYINIZ