Muaythai Federasyonu Başkanlığı Jujitsu Branş Haberleri;


Jujitsu Spor Dalı Kyu ve Dan Terfi Sınavları ve Sicil Kayıtları

Jujitsu Spor Dalı Kyu ve Dan terfi sınavları Federasyonumuz tarafından hazırlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve web sitemizde yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili talimatımız hükümlerine uygun yapılacaktır. 

Jujitsu Spor Dalı Kyu ve Dan terfi sınavları talimatının 5. Maddesi ve ilgili fıkraları gereğince:

Renkli Kuşak Kyu Sınavları, yıllık vizesini yaptırmış en az 2. Kademe Antrenör tarafından yapılır. Antrenörlerin renkli kuşak sınav yapma yetkisi kahverengi kuşak 1. kyu 3. bant ve altıdır. Kuşak derecelerinin tespitinde uygulanacak temel esaslar şunlardır:

 1. Türkiye’de yapılan tüm kuşak sınavları, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili kıldığı kişi ve kuruluşlarca yapılır. Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılamaz.
 2. Renkli Kuşak Kyu sınavlarında başarılı olan sporcuların kuşaklarının defterlere işlenmesi antrenörün sorumluluğundadır.
 3. Renkli Kuşak Kyu Sınavları yılda dört defa olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır. Belirtilen bu aylar haricinde yapılan sınavlar geçersiz kabul edilir.
 4. Renkli Kuşak Kyu Sınavları Ju Jitsu sporu yapılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde, kulüp veya özel spor salonlarında ayrı ayrı yapılabileceği gibi yeknesaklığı sağlama açısından belirli merkezlerde Federasyonun bilgisi dâhilinde topluca da yapılabilir.
 5. Federasyon; yapılacak renkli kuşak kyu sınavlarına gözlemci görevlendirebilir.
 6. Renkli Kuşak Kyu Sınavını yapan Antrenör sınavda başarılı olan sporcuların bilgilerini ve güncel fotoğrafını Federasyonun web sitesinde bulunan Kulüp Bilgi Sistemine eksiksiz olarak kaydedecektir. Bilgi ve fotoğrafı eksik olan sporcuların Kuşakları onaylanmayacaktır.
 7. Renkli Kuşak işlemlerinin onaylanabilmesi için; Kulüplerin, Kulüp Bilgi Sisteminden kendilerine ait olan şifre ile Kuşak Sınavı sonuçlarını bildirmeleri yeterli olacaktır.
 8. Kulüp Bilgi Sisteminde Kulüpler yukarıda belirtilen şekilde sınavlarını gerçekleştireceklerdir. Sınavlar online olarak onaylanacak olup Kulüpler Kuşak Sonuçlarını Federasyona posta yoluyla göndermeyeceklerdir.
 1. Renkli Kuşak Kyu Sınavlarının onaylanması için; kulüplerin Federasyonun Hesabına Kuşak Sınav ücretlerini eksiksiz ve topluca yatırmaları gerekmektedir. Dekont Açıklamasında “Spor Kulübü Adı, Sınav Dönemi, Kişi Sayısı” bilgileri yazılacaktır.
 2. Kulübün internet ortamında gelen sınav sonuçları, Ju Jitsu Yürütme Kurulu tarafından dijital ortamda onaylanarak tekrar kulübe internet üzerinden gönderilecektir.
 3. Kulüpler onaylanmış sınav sonuçlarına Kulüp Bilgi Sistemi üzerinden kendilerine ait şifreyle ulaşabileceklerdir.
 4. Kulüp Bilgi Sistemi şifresi; kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile dernek, kulüp başkanları ve özel spor salonlarının yetkililerine verilir. Kişisel bilgilerin yer aldığı Kulüp Bilgi Sisteminin sorumluluğu bu yetkililere aittir.
 5. Aşağıdaki durumlarda kuşak sınav sonuçları onaylanmaz;
 1. O yıla ait vizeli lisansı olmayan sporcular,
 2. Vizesiz Antrenörlerin yaptığı kuşak sınavları,
 3. Dekontu olmayan, ödemesi eksik olan veya topluca yatırılmayan kuşak sınavları,
 4. Sporcu verilerinin yanlış veya eksik girildiği kuşak sınavları,
 5. Farklı kulüpten bildirilen sporcuların sınavları,
 6. Belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen kuşak sınavları.
 1. Sonuçlar sınav ayının ilk gününden itibaren o ayın son gününe kadar bildirilmelidir. (Örneğin; Eylül dönemi için son tarih: 30 Eylül’ dür.)
 2. Ferdi Sporcuların kuşak bildirimleri bulundukları illerdeki vizeli antrenörler aracılığıyla kulüplerden yapılabilecektir.
 3. Yabancı Uyruklu Sporcular için de aynı işlemler geçerlidir.
 4. Kahverengi kuşak 1.kyu 3.bant derecesini alan sporcu 3 aylık bekleme süresini doldurmadan Dan sınavına giremez.
 5. Kulüp Bilgi Sistemine girilen verilerin sorumluluğu kuşak sınavı yapan ve sisteme o verileri yükleyen kulüp yöneticilerine / antrenörlerine aittir. Yanlış veri girişinden dolayı karşılaşılacak bütün sorunlarda veya sistemdeki kişisel verilerin üçüncü şahıslarla paylaşımı sonucunda oluşabilecek problemlerde kulüp yöneticileri / antrenörleri Federasyon Disiplin Talimatı gereğince Disiplin Kuruluna sevk edilecektir.

Talimatın Geçici 1.Maddesi gereğince;

Bu Talimatın yayımından önce tüm özel salon ve kulüplerin vermiş olduğu kuşak derecelerini belirten listeler Talimatın yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Federasyona gönderilir.  denilmiştir.

Kayıtlar dijital sisteme (siciljujitsu.com) kaydedilerek gönderilmiş sayılacaktır.

İlgili Kulüpler ve yarışmalara katılacak olan Ferdi sporcuların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yeni kurulan sicil sisteme 6 ay boyunca KYU denklik muafiyeti sağlanacaktır. Bu bağlamda bu yıl içinde 9.Kyu’dan 1.Kyu 3 bant kadar siciljujitsu.com sistemi açık olacaktır,

Örneğin: her Kyu için 100 TL, 9.Kyu’dan 5.Kyu ya kadar 500 TL veya 9.Kyu’dan 1.Kyu ya kadar 900 TL kadar olacak şekilde sisteme girişler bu yıl için gerçekleşecektir. Yukarıda belirtilen talimat gereği Kyu Sınavları normal düzene girdikten sonra 3 ay dan 3 aya KYU sınavları yapılacaktır.

Yukarıda yazılı talimat hükümetlerine ek;

Jujitsu Antrenörü yazılı madde yerine Jujitsu en az 2.dan belgeli üst düzey sporcu sınavları yapabilecek ve sisteme kaydedebilecektir. Söz konusu defter kaydı yapılmayacak olup dijital sisteme kaydından sorumlu olacaktır.

Kyu listelerin kayıtları ödeme dekontları mevzuata uygunluğu Federasyon Sicil Yetkilisi Genel Sekreter Yrd. Tarafından incelenerek onaylanacaktır.

Jujitsu Dan sınavları Federasyonumuz tarafından uygun görülen tarih ve yerlerde yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

Banka Adı: Türkiye Garanti Bankası
Şube Adı: Anafartalar Şubesi-Ankara
Şube Kodu : 711

TR50 0006 2000 7110 0006 2921 48 (TL)

İlgili yazı için tıklayınız…


EKSİK BİLGİ BELGE TALEBİ

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı Jujitsu Branşı’nın 18 Ağustos 2023 tarihinde yapılan KYU-DAN-Hakem telafi seminerlerine katılanların ve evrakları Federasyon Başkanlığımıza ulaşmayanların listesi ekte yer almakta olup, eksik bulunan evrakların ivedilikle Federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililere Duyurulur.

Jujitsu Bilgi Belge Başvuru Listesi için tıklayınız…


AVRUPA JUJİTSU ŞAMPİYONASI

Avrupa Jujitsu Şampiyonası 22-26 Kasım 2023 tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagreb Kentinde yapılacaktır.

ŞAMPİYONA HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…


Jujitsu Türkiye Şampiyonası Sonuçları

24-27 Ağustos 2023 tarihinde Mardin ilinde gerçekleştirilen Minikler, Yıldızlar, Ümitler, Gençler, Büyükler ve Veteranlar Ferdi Türkiye Jujitsu Şampiyonası sonuçları yayımlanmıştır.

Sonuçlar için tıklayınız…


Jujitsu Türkiye Şampiyonası 

08.08.2023

Federasyonumuzun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Minikler, Yıldızlar, Ümitler, Gençler, Büyükler ve Veteranlar Ferdi Türkiye Jujitsu Şampiyonası 24-27 Ağustos 2023 (Yol Hariç) tarihlerinde Mardin’de yapılacaktır.

Söz  konusu  müsabakalar  ile  ilgili  Talimat  ekte yer almakta  olup; ilgililere duyurulur. 

Şampiyona Talimatı için tıklayınız…

JUJİTSU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KAYIT FORMU

JUJİTSU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI GÖREVLİLER VE HAKEM LİSTESİ

JUJİTSU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KATEGORİLERİ VE PROGRAM


Jujitsu Branşında Eksik Evrakı Bulunanların Dikkatine

Aşağıda yer alan listede ismi olup evrakları eksik olan herkes 28 Temmuz 2023 mesai bitimine kadar evraklarını tamamlamaları gerekmektedir.

Excel dosyasında evrakı eksik olanlar kargo yoluyla federasyonumuza göndermekle mükelleftir. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Adres : Anıttepe Mahallesi, Gençlik Caddesi No : 5/5 Çankaya / ANKARA

Telefon : (0312) 3112683

İlgilere duyurulur. 

Jujitsu Belge Başvuru Listesi için tıklayınız…


Jujitsu Spor Dalı Kyu ve Dan Seviye Tespit Seminer ve Sınavları Hakkında Bilgilendirme

16.06.2023

Gençlik ve Spor Bakanlığın 27.01.2023 tarih ve 09 sayılı kararı ile Türkiye Muaythai Federasyonu bünyesinde faaliyetleri başlayan Jujitsu Spor branşının;

Türkiye Muaythai Federasyonumuz Jujitsu Spor Dalı Kyu ve Dan Seviye Tespit Seminer ve Sınavları ile Hakem Seminer ve Derece Tespit Sınavları 10 Haziran 2023’te İzmir’de 11 Haziran 2023’te ise İstanbul’da yapıldı.

17 Haziran 2023 Cumartesi Samsun,

18 Haziran 2023 Pazar Ankara,

24 Haziran 2023 Cumartesi Şanlıurfa,

25 Haziran 2023 Pazar Antalya/Alanya’da

Jujitsu Spor Dalı Kyu ve Dan Seviye Tespit Seminer ve Sınavları ile Hakem Seminer ve Derece Tespit Sınavlarının yapılması programa göre devam edecek.

Seviye tespit sınavlarında geçmişe dair REFERANS FORMUNDAKİ bilgi yeterli görülecek olup, dernek statüsü veya başka kuruluşlardan belge sunmaları gerekmeyecek veya talep edilmeyecektir. Beyan esas kabul edilecek sınav sonucunda seviyesine göre kyu, dan veya hakemlik derecesi belirlenecektir.

Önemli bir husus ise; 14.12.2019 tarih ve 3978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Eğitim Yönetmeliği ve Federasyonumuz talimatları mevzuatı gereğince hiç bir kişi, kuruluş, özel-tüzel dernek ya da federasyon, konfederasyon vb. kuruluş; sportif eğitici, öğretici, antrenör belgesi veremeyeceği gibi verilmiş belgelerin ise hiç bir şekilde denkliği kabul edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

Konu hakkında İl Müdürlüklerine gönderilen yazı için tıklayınız…


Jujitsu Spor Dalı ve Dan Seviye Tespit Seminere ve Sınavları

12.06.2023

Türkiye Muaythai Federasyonumuz Jujitsu Spor Dalı Kyu ve Dan Seviye Tespit Seminer ve Sınavları ile Hakem Seminer ve Derece Tespit Sınavları 10 Haziran 2023’te İzmir’de 11 Haziran 2023’te ise İstanbul’da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığın 27.01.2023 tarih ve 09 sayılı kararı ile Türkiye Muaythai Federasyonu bünyesinde faaliyetleri başlayan Jujitsu Spor branşının;

17 Haziran 2023 Cumartesi SAMSUN,

18 Haziran 2023 Pazar ANKARA,

24 Haziran 2023 Cumartesi ŞANLIURFA,

25 Haziran 2023 Pazar ANTALYA/ALANYA’da

Jujitsu Spor Dalı Kyu ve Dan Seviye Tespit Seminer ve Sınavları ile Hakem Seminer ve Derece Tespit Sınavlarının yapılması programa göre devam edecek.

Faaliyetler ile ilgili bilgi veren Türkiye Muaythai Federasyonu Jujitsu Yürütme Kurulu Başkanı Hulusi Elmas; “Geçmişte Jujitsu Sivil Tollum Kuruluşu Federasyon yöneticilerinden; Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı tarafından oluşturulan Jujitsu Yürütme Kurulu olarak öncelikle Kuşak Kyu Dan ve Hakemlik Derece seviye tespit ve belgelendirme işlemlerini sonuçlandırmak, Jujitsu yaptım veya yapacağım diyen Jujutsu’ya gönül vermiş herkesi bekliyoruz” dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız;

“Jujitsu Sporunun Federasyonumuza bağlanması ile birlikte Türkiye’de bu sporun liderliğini üstlenmiş arkadaşları bir araya getirerek Jujitsu Yürütme Kurulu oluşturduk. Plan ve program dahilinde öncelikli Kyu, Dan, Hakemlik Seviye tespit sınavlarının yapıyoruz, daha sonra hedefimiz Ulusal Şampiyonaları yapmak, sonuçta stratejik planımızı Uluslararası arenada Jujitsu Sporcularımızın yarışmasını sağlamak, Jujitsu sporunun Federasyonumuza bağlanmasından dolayı mutluyuz, geliştirmeye zirveye taşımaya hazırız, gecen ay itibari ile, öncelikli olan Jujitsu Lisans vize transfer talimatı, Kyu Dan Kuşak talimatı, Merkez Hakem Talimatı, Antrenör Eğitim Talimatı, Yürütme Kurulu Talimatı Yayınlanması için Bakanlık Hukuk birimine gönderildi.

Jujitsu sporunu kısa sürede 81 ile yayılacak, bize bağlanması olurunu veren Geçen Dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Mehmet Kasapoğlu’na, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Genel Müdür Ömer Altunsoy’a Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal’a şükranlarımı sunarım” dedi.


Jujitsu Spor Dalı Kyu ve Dan Seviye Tespit Sınavı

31-05-2023

Federasyonumuz Jujitsu Yürütme Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde Jujitsu Spor Dalı, Kyu ve Dan Seviye tespit sınavları 10 Haziran 2023 Cumartesi İZMİR, 11 Haziran 2023 Pazar İSTANBUL, 17 Haziran 2023 Cumartesi SAMSUN, 18 Haziran 2023 Pazar ANKARA, 24 Haziran 2023 Cumartesi ŞANLIURFA, 25 Haziran 2023 Pazar ANTALYA/ALANYA’da yapılacaktır.

Federasyonumuz Jujitsu Yürütme Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Kararları gereğince Jujitsu Spor Dalı Kyu ve Dan Seviye Tespit branşında Spor yapmak isteyen kişilerin başvuruları alınarak ellerinde bulunan belgelere göre yeniden kurs almaları ve Seviye tespit sınavları olarak Jujitsu Yürütme Kurulunca belirlenecek komisyonca yapılacaktır.

Bu bağlamda yukarda yer alan tarih ve yerlerde açılacak Jujitsu Spor Dalı Kyu ve Dan Seviye tespit sınavlarının yapılması Federasyon Başkanlığımızca uygun bulunmuştur.
Söz konusu Jujitsu Spor Dalı Kyu ve Dan Seviye tespit sınavlarına Ek’te yer alan ilave belgeler ile katılabilecektir

Katılım Formu ve Üst Yazı için tıklayınız…


Jujitsu Spor Dalı Hakem Seviye Belirleme Sınavı

31-05-2023


Federasyonumuz Jujitsu Yürütme Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde Jujitsu Spor Dalı, Hakem Kursu ve Seviye tespit sınavları 10 Haziran 2023 Cumartesi İZMİR, 11 Haziran 2023 Pazar İSTANBUL, 17 Haziran 2023 Cumartesi SAMSUN, 18 Haziran 2023 Pazar ANKARA, 24 Haziran 2023 Cumartesi ŞANLIURFA, 25 Haziran 2023 Pazar ANTALYA/ALANYA’da yapılacaktır.

Federasyonumuz Jujitsu Yürütme Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Kararları ve Jujitsu Hakem Talimatı gereğince Jujitsu Spor branşında Hakemlik yapmak isteyen kişilerin başvuruları alınarak ellerinde bulunan belgelere göre yeniden kurs almaları ve Seviye tespit sınavları ile Aday, İl ve Ulusal Hakem olarak Jujitsu Yürütme Kurulunca belirlenecek komisyonca yapılacaktır.

Bu bağlamda yukarda yer alan tarih ve yerlerde açılacak Jujitsu Spor Dalı Hakem Seviye Belirleme sınavlarının yapılması Federasyon Başkanlığımızca uygun bulunmuştur.

Söz konusu Jujitsu Spor Dalı, Hakem Kursu ve Seviye tespit sınavlarına Ek’te belirtilen hakem olabilme şartlarını taşıyanlar ile Ek’te yer alan ilave belgeler ile katılabilecektir.

Katılım Formu ve Üst Yazı için tıklayınız…