Federasyon Başkanlığımız, gündemde olan M. A. A. ile ilgili yazılı ve görsel basın ile sanal medyada çıkan haberlere istinaden; haberi yapan medya kuruluşlarına ve kamuoyuna açıklama yapılması gerekli hale gelmiştir. 

Yapılan İşlemler; 

11.03.2020 Tarihinde M. A. A. İle ilgili ortada hiçbir doküman evrak delil olmamasına rağmen; Saat 15.00’te Federasyon Başkanlığımıza gelen telefon ihbarına istinaden aynı gün ilgili kişi M. A. A hakkında iddialar ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. 

11.03.2020 tarih ve E.400304 Sayılı yazımız ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yazı yazılarak ilgili kişi hakkında bilgi-belgeler ivedi istenmiştir. 

13.03.2020 tarih ve E.409057 sayılı Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tarafından M. A. A hakkında  taciz  iddiasıyla  ilgili  4  adet  CİMER  şikayeti Federasyonumuza ulaşmıştır. 

Yazı üzerine Federasyon  Başkanlığımız  olayın  hassasiyetini  göz  önünde bulundurmuş olup;  Federasyonumuz Disiplin Talimatının 38. İdari Tedbir Maddesi uyarınca soruşturma, disiplin iş ve işlemleri sonuçlanıncaya kadar taciz iddiası olan M.A.A’nın Federasyonumuz Konya  Muaythai  İl  Temsilciliğinden  uzaklaştırıldığı, il faaliyetlerinin İl Müdürlüğünce kurulacak tertip kurulu ile yürütülmesini, şahsın Federasyonumuzda bulunan tüm belgelerinin askıya alındığını ve 16.03.2020  tarih ve E.417398 sayılı yazımızla Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.  

Ayrıca; Federasyonumuza  ulaşan  bilgi-belgeler  ışığında,  Federasyonumuz  Disiplin  Kurulu Başkan  Yardımcısı  tarafından  16.03.2020  tarihinde, tutuklu olduğu bilgisi alınan M.A.A yerinde  savunmasının alınmasına karar verilmiş, ancak coronavirüs tedbirleri kapsamında Adalet Bakanlığımızın cezaevleri görüşlerini 2 hafta süreyle ertelemesi nedeniyle gidilememiştir. 

Bunun üzerine 17.03.2020 tarih ve E.423923 sayı ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığına  yazı  yazılarak  M.A.A. Başsavcılık tarafından savunmasın alınarak neticeden federasyonumuzu bilgilendirilmesi istenmiştir. 

18.03.2020  tarih  ve  2020/3778  sayılı  Konya  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından Federasyonumuza  gelen  yazıda  ilgili  kişinin  Konya  E  tipi  Kapalı  Ceza  İnfaz  Kurumu Müdürlüğü ve Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunmadığını tarafımıza yazı ile bildirmiştir.

19.03.2020 Tarih ve E.430828 Sayılı yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı CİMER Şikayetlerine istinaden; Federasyonumuzdan kişi ve olaylar hakkında bilgi istemiştir. 

Federasyon Başkanlığımız 19.03.2020 Tarih ve E.434553 Sayılı yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına M.A.A hakkında ilgili tüm dosya gönderilmiştir. 

Federasyon Disiplin Kurulumuz 03.07.2020 Tarihinde toplanmış ve M.A.A hakkında verilen Görevden Uzaklaştırma ve İdari Tedbir kararının devamına, Adli kararın beklenmesine karar vermiştir. 

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 23.07.2020 Tarih ve E.745170  sayılı yazısı ile Federasyonumuz 23.07.2020 Tarih ve E.747415 sayılı yazılarımız ile yeni il temsilcisi ataması işlemi başlatılmıştır. 

M. A. A. ile ilgili yazılı ve görsel basın, sanal medyada haberi yapan medya kuruluşları; 

Söz konusu haberlerin içinde şahsın, ‘’M. A. A.’’ kendi kimliğinden çok mesleki unvanlarını Muaythai Antrenörlüğünü, Fahri bir görev olan Muaythai İl Temsilciliğini, Bakanlık ve Federasyonu yıpratma amaçlı, Federasyon başkanı bilgisi olmamasına rağmen varmış gibi haberin içeriğinin saptırıldığı görülmüştür. 

Federasyonumuz bu hususlarda her zaman hassas ve net tavırla en ufak bir şüphede soruşturmalar açmış ceza sistemini adil yürütmüş bir kurumdur. 

Federasyonumuz İnsana karşı işlenen suçlarda hukuk ve adaletten ödün vermeyecek, suçluların cezalandırılacağı gibi masumların da korunması gerektiğini bilen bir yönetim anlayışına sahiptir. 

M. A. A. ile ilgili tarafımıza ulaşan CİMER Şikayetleri dışında somut delil niteliğinde doküman ulaşmamıştır. Dolaysıyla Federasyon Disiplin Kurulumuz-FDK’nın kişiyi yargılayabilmesi için gerek şüpheli şahsın gerek müştekilerin beyan ve savunmalarını ve lehte aleyhte delilleri alması gerekmektedir. Bu sebeple Adli Yargı birimlerinin kararına göre hareket edilecektir.  

Adli yargıya intikal eden M.A.A suçluluğu veya suçsuzluğu henüz kararı verilmemiş, bir kişiyi aylardır fotoğraflarını karartmadan yayınlama, ismini tam yazma, Mesleki unvan’ını Muaythai ve Federasyonu, Bakanlığı, itham etme kamuoyuna çarpıtılmış haber yapmak ne kadar etiktir? 

M.A.A’veya başka bir şahıs Lisans iptal etme yetkisi yoktur. Sporcu kendi kulüpten istifa veya lisans iptalini isteyebilir. Federasyon başkanı 81 ilde 81 temsilci, 2000 yakın antrenör 1000’lerce spor kulübü yöneticisini tek tek tanıyamaz. Ama en ufak istismara sebep olacak bir duruma müsaade etmez. Federasyon başkanı biliyordu ama bir şey yapmadı demek ithamdır, ve büyük bir haksızlıktır, 

Yukarıda verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı gibi sürecin ilk gününden bugüne kadar;  Federasyonumuz, Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Dayanaktan yoksun bir şekilde etik haber kurallarını hiçe sayarak haksız İthamlara karşı dava haklarımız saklı tutulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile rica/arz olunur 

Halil DURNA

Muaythai Federasyonu Başkanı

Basın açıklaması ile ilgili yazı için tıklayınız…