Milli Sporcu Belgesi Sınıfları

Güncel Haber

Milli Sporcu Belgesi Sınıflarına ilişkin Müsabaka Türlerinin Belirlenmesine Dair Genelge

13.06.2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan milli sporculara; A, B ve C sınıfı milli sporcu belgesi düzenlenmesi için Yönetmeliğin 9’uncu maddesini 2’inci fıkrası hükmü gereğince milli sporcu belgesi sınıflarına ilişkin müsabaka türleri belirlenmiştir.

Buna çerçevede yayımlanan genelge ekte yer almakta olup, ilgilere duyurulur.