Türkiye Muaythai Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu Kura Sonuç Duyurusu

Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 4. Olağan Genel Kurulu 01 Kasım 2021 Pazartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Federasyonumuz 4. Olağan Genel Kurulu’nda oy kullanacak olan delegelerin belirlenmesi için 24.09.2021 tarihinde Noter tarafından çekilen kura sonuçları listeler şeklinde yayınlanmıştır. Buna göre listede yer alan kulüplerin temsilcilerinin, Kulübünüz Yönetim Kurulunca kulüp üyeleri arasından kurada çıkan kulüp delege sayınıza göre isim/isimlerin belirlenerek, kulübünüzce alınacak Yönetim Kurulu kararının tasdikli suretinin 29 Eylül 2021 Çarşamba günü 16.00’a kadar Federasyonumuza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur.

ÖNEMLİ NOT: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği; Genel Kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce Faal Sporculuğu, Hakemliği veya Antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.

KURA SONUÇ LİSTELERİ

1- Olağan Genel Kurul Kulüpler Kura Sonuç Listesi
2- Olağan Genel Kurul Faal olmayan Milli Antrenörler Kura Sonuç Listesi
3- Olağan Genel Kurul Faal olmayan Üst Düzey Hakemler Kura Sonuç Listesi
4- Olağan Genel Kurul Faal olmayan Milli Sporcular Kura Sonuç Listesi

Delege Onay Yazısı Örneği

About The Author