23 Haziran 2024

Federasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Muaythai Aday Hakem Kursu 08-09 Ekim 2022 tarihlerinde Konya ilinde açılacaktır.

Kursa Muaythai Hakem Talimatının aşağıda belirtilen hakem olabilme şartlarını taşıyanları katılabilecektir.

İlgililere duyurulur.

Karatay Gençlik Merkezi Konya
Kurs için İrtibat:
Erdal KAYA (Muaythai Konya İl Temsilcisi) 0 546 548 49 69
Kurs Eğitmenleri ve Görevlisi:
1 – Hamit DURMAZ – Uluslararası Hakem
2 – Hüseyin Gazi SÖNMEZ – Uluslararası Hakem
3- Abdullah KANDEMİR – Kurs Yöneticisi

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

  1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr adresinden indirilebilir).
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Sabıka kaydı (E-Devlet – Adliyeden)
  4. En az Lise Mezunu olmak, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)
  5. Sağlık raporu,
  6. 4 adet vesikalık fotoğraf
    7.Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,
    8.Kursa katılım ücreti, Kimlik ve Diploma ücreti toplam 300 TL Üniversite öğrencilerinden 250 TL Bedensel Engellilere Ücretsizdir. Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmamaktadır.

Türkiye Muaythai Federasyonu
Banka Hesap Bilgileri:
Banka Adı: Türkiye Garanti Bankası
Özel Gelir Hesabı I B A N: TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44
Eki: Hakem Olabilme Şartları ektedir.

08-09 EKİM 2022 TARİHLERİNDE KONYA İLİNDE YAPILACAK OLAN MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA KATILCAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:

Madde 24 — Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (24.12.2011 YKK )
d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlü kişiler masa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),
e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
g) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

About The Author