4. OLAĞAN GENEL KURUL

Duyurular Güncel Haber

Federasyonumuzun 4.Olağan Seçimli Genel Kurulu ve 5. Mali Genel Kurulu, 01 Kasım 2021 Pazartesi saat 10.00’da Gençlik ve Spor Bakanlığı B2 Kat Konferans Salonunda (Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ/Ankara adresinde) yapılmıştır.

Genel Kurul süreci ilgili bilgi ve belgeler aşağıda yer almaktadır.

Kesin Delege Listesi (12.10.2021)

01.11.2018 – 30.09.2021 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi Denetim Kurulu Raporu

01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi Denetim Kurulu Raporu

01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemi Denetim Kurulu Raporu

01.01.2021 – 30.09.2021 Dönemi Denetim Kurulu Raporu

2021 – 2022 – 2023 – 2024 Yılları Tahmini Bütçeleri

2021 – 2022 – 2023 – 2024 Yılları Tahmini Faaliyet Programları

4. Olağan Genel Kurul Divan Tutanağı (03.11.2021)