MUAYTHAİ ADAY HAKEM KURSU - MANİSA

MUAYTHAİ ADAY HAKEM KURSU - MANİSA

 

Federasyonumuzun 2016 faaliyet programında yer alan Muaythai Aday Hakem Kursu 26-27 Kasım 2016 Tarihlerinde Manisa’da ilinde açılacaktır.

“Amatör Muaythai Hakem Talimatının”Ek’te belirtilen Madde 24’te, ve Federasyon Yönetim kurulunun 24.12.2011 ve 21.12.2013 tarihinde aldığı kararlar çerçevesinde hakem olabilme şartlarını taşıyanlar katılabilecektir.

 

İlgililere duyurulur.

 

Kurs Yeri:

Manisa G.H.S.İ.M

 

Kurs için İrtibat:

Ediz BARIŞ –0536 446 0053

 

Kurs Eğitmenleri ve Görevlisi:

1- Ramazan GÖKOĞLAN (Uluslararası Hakem)

2- Abdullah KANDEMİR (Kurs Yöneticisi)

 

 

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr indirilebilir).
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Sabıka kaydı (Savcılıktan)
 4. En az Lise Mezunu olmak, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)
 5. Sağlık raporu,
 6. 4 adet vesikalık fotoğraf
 7. Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,
 8. Kursa katılım ücreti, Kimlik ücreti ve Diploma ücreti toplam 200 TL Banka Dekontu Üniversite öğrencilerine 100 TL olup, 1.derece şehit yakınları, gaziler ve 1.derece yakınları ile Bedensel Engellilere Ücretsizdir.Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmayacaktır.

 

Türkiye Muaythai Federasyonu

Banka Hesap Bilgileri:

Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası

Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

 

 

Eki: Hakem Olabilme Şartları ektedir.

26-27 KASIM 2016 TARİHLERİNDE MANİSA İLİNDE YAPILACAK OLAN

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA KATILCAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR,

 

Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:

Madde 24 —Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

 1. a) T.C. vatandaşı olmak,
 2. b) En az lise mezunu olmak,
 3. c) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (24.12.2011 YKK )
 4. d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlükişiler masa veya yan

hakemlik için kursa katılabilirler),

 1. e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
 2. f) Taksirli suçlar hariçolmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
 3. g) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üçyıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.
+1
0
Paylaş
Cannot get LinkedIn share count for the requested URL