Federasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Muaythai Aday Hakem Kursu Covid-19 tedbirleri dahilinde 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde İzmir’de açılacaktır.

Amatör Muaythai Hakem Talimatının aşağıda belirtilen hakem olabilme şartlarını taşıyanlar ve COVİD-19 tedbirleri kapsamında açıklanan maddelere uyanlar katılabilecektir. Pandemi sürecinden dolayı iptal ya da ertelenen aday hakem kurslarımız için ödeme gerçekleştiren kişilerin yatırmış oldukları banka dekontları ile katılmaları durumunda başvurular kabul edilecektir.

İlgililere duyurulur.

HAKEM KURSU COVID-19 TEDBİRLERİ:

1. Hakem Kursu Covid-19 tedbirleri altında yapılacaktır.

2. Hakem Kursunun yapılacağı Salon içinde ve dışında Sosyal Mesafe kurallarına uyulacaktır.

3. Hakem Kursu alanına görevlilerin belirlediği sayıda Kursiyer alınacak, ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü yapılacaktır.

4. Hakem Kursu alanına maskesiz girilmeyecektir ve Kursiyerlerin dışında kimse kabul edilmeyecektir.

Kurs yeri (Teorik) :

Atatürk Stadyumu

Kurs yeri (Uygulama) :

Karaca Spor Kulübü

Kurs için İrtibat:

Murat Yılmaz (İl Temsilcisi) 0505 733 36 00

Kurs Eğitmenleri ve Görevlisi:

1-Cüneyt KÖSE – Uluslararası Hakem

2-Hayri SEVİM– Ulusal Hakem

3-Ömer IŞIK – Kurs Yöneticisi

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr adresinden indirilebilir).

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Sabıka kaydı (E-Devlet – Adliyeden)

4. En az Lise Mezunu olmak, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan   veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)

5. Sağlık raporu,

6. 4 adet vesikalık fotoğraf

7.Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,

8.Kursa katılım ücreti, Kimlik ve Diploma ücreti toplam 300 TL. Üniversite öğrencilerinden 250 TL. Bedensel Engellilere Ücretsizdir. Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmamaktadır.

Türkiye Muaythai Federasyonu

Banka Hesap Bilgileri:

Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası

Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

22-23 OCAK 2022 TARİHLERİNDE İZMİR’DE YAPILACAK OLAN MUAYTHAİ HAKEMLİK KURSUNA KATILCAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR,

Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:

Madde 24 — Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (24.12.2011 YKK )

d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlü kişiler masa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),

e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

g) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar

About The Author