Federasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Muaythai Aday Hakem Kursu 25-26 Haziran 2022 tarihlerinde Kocaeli’nde açılacaktır.

Muaythai Hakem Talimatının Ek’te belirtilen hakem olabilme şartlarını taşıyanlar ve COVİD-19 tedbirleri kapsamında açıklanan maddelere uyanlar katılabilecektir.

Kurs yeri :
Gebze Belediyesi İSU Binası

Kurs için İrtibat:
Osman ŞIĞVA ( İl Temsilcisi ) 0 543 448 46 56

Kurs Eğitmenleri ve Görevlisi:
1 – Bülent ENİŞ – Uluslararası Hakem
2 – Ramazan BAĞLAN – Uluslararası Hakem
3 – Ünal Can GÖKMEN – Kurs Yöneticisi

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

  1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr adresinden indirilebilir).
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Sabıka kaydı (E-Devlet – Adliyeden)
  4. En az Lise Mezunu olmak, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)
  5. Sağlık raporu,
  6. 4 adet vesikalık fotoğraf
  7. Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,
  8. Kursa katılım ücreti, Kimlik ve Diploma ücreti toplam 300 TL, Üniversite öğrencilerinden 250 TL Bedensel Engellilere Ücretsizdir. Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmamaktadır.

Türkiye Muaythai Federasyonu Banka Hesap Bilgileri:
Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası Özel Gelir Hesabı
I B A N : TR 98 0006 2000 7110 0006 2990 44

Hakem Olabilme Şartları:
25-26 HAZİRAN 2022 TARİHLERİNDE KOCAELİ’NDE YAPILACAK OLAN MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA KATILCAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

Muaythai Hakemi Olabilme Şartları:
Madde 24 — Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (24.12.2011 YKK )
d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlü kişiler masa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),
e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
g) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar

About The Author