25.10.2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7464 sayılı Kanun Metni için tıklayınız…), 2.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı (Genel Müdürlüğün yazısı için tıklayınız…) ile 7464 sayılı Kanunda yer alan ve Bakanlığımız görev ve yetki alanını ilgilendiren hususlarda bilgi edinilmesi,

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen her türlü spor müsabaka ve yarışmaları ile gösterilerinde, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından her türlü bilet satışından elde edilen net hasılat tutarından alınacak müsabaka, yarışma ve gösteri hasılat payına ilişkin olarak 3289 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen değişik 16 ncı maddesinin uygulanması hususunda Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile gençlik ve spor il müdürlükleri tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerince bilgi edinilmesi önem arz etmektedir.

İlgililere duyurulur.

7464 sayılı Kanun Metni için tıklayınız…

GSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısı için tıklayınız…

About The Author