15 Haziran 2024

Muaythai Aday Hakem Kursu 27-28 Ocak 2024 tarihlerinde Bitlis/Tatvan ilçesinde açılacaktır.
İlgili kursa “Muaythai Hakem Talimatının” hakem olabilme şartlarını taşıyanlar katılabilecektir.
İlgililere duyurulur.

Kurs için İrtibat: Halis Ölgen (Muaythai Bitlis İl Temsilcisi) +905316633913
Kurs Eğitmenleri ve Görevlisi:
1 – Vasıf Geylani – Kurs Eğitmeni
2 – Ömer Işık– Kurs Yöneticisi

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER
Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr adresinden indirilebilir).
1-Nüfus cüzdanı fotokopisi
2-Sabıka kaydı (E-Devlet – Adliyeden)
3-En az Lise Mezunu olmak, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundanveya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)
4-Sağlık raporu,
5-4 adet vesikalık fotoğraf
6-Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,
7-Kursa katılım ücreti 750 TL (Kimlik ve Diploma Dijital olarak indirilebilir) Üniversite öğrencilerinden 500 TL Bedensel Engellilere ücretsizdir. Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmamaktadır.

Türkiye Muaythai Federasyonu Banka Hesap Bilgileri:
Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası
Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

27-28 Ocak 2024 TARİHLERİNDE BİTLİS/TATVAN İLÇESİNDE YAPILACAK OLAN MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR;

Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:
Madde 24 — Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (24.12.2011 YKK )
d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlü kişiler masa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),
e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
g) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

About The Author