23 Haziran 2024
Federasyonumuzun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Muaythai Aday Hakem Kursu 07-08 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul' da açılacaktır. "Amatör Muaythai Hakem Talimatının" Ek'te belirtilen hakem olabilme şartlarını taşıyanlar katılabilecektir.

Federasyonumuzun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Muaythai Aday Hakem Kursu 07-08 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul’ da açılacaktır. “Amatör Muaythai Hakem Talimatının” Ek’te belirtilen hakem olabilme şartlarını taşıyanlar katılabilecektir.

İlgililere duyurulur.

Kurs yeri:

Küçükçekmece Osman Solakoğlu Spor Salonu

Kurs için İrtibat:

Halis AVŞAR (Muaythai İstanbul İl Temsilcisi) 0 532 510 95 05

Kurs Eğitmenleri ve Görevlisi:

  • 1 –Hafız HOTARLIOĞLU – Uluslararası Hakem
  • 2 –Çetin ŞAHİN – Uluslararası Hakem
  • 3-  Ünal Can GÖKMEN – Kurs Yöneticisi

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1-Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr adresinden indirilebilir).

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Sabıka kaydı (E-Devlet – Adliyeden)

4-En az Lise Mezunu olmak, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)

5-Sağlık raporu,

6-4 adet vesikalık fotoğraf

7-Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,

88Kursa katılım ücreti, Kimlik ve Diploma ücreti toplam 250 TL Üniversite öğrencilerinden 150 TL Bedensel Engellilere Ücretsizdir..Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmamaktadır.

Türkiye Muaythai Federasyonu
Banka Hesap Bilgileri:
Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası
Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

07-08 MART 2020 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA YAPILACAK OLAN MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA KATILCAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR,

Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:

Madde 24 —Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (24.12.2011 YKK )
d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlükişiler masa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),
e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
f) Taksirli suçlar hariçolmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
g) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üçyıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir