23 Haziran 2024

Federasyonumuzun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Muaythai Aday Hakem Kursu Covid-19 tedbirleri dahilinde 07-08 AĞUSTOS 2021 tarihlerinde Elazığ’ da açılacaktır.

Amatör Muaythai Hakem Talimatının” Ek’te belirtilen hakem olabilme şartlarını taşıyanlar ve COVİD-19 tedbirleri kapsamında açıklanan maddelere uyanlar katılabilecektir. Pandemi sürecinden dolayı iptal yada ertelenen aday hakem kurslarımız için ödeme gerçekleştiren kişilerin yatırmış oldukları banka dekontları ile katılmaları durumunda başvurular kabul edilecektir.

İlgililere duyurulur.

HAKEM KURSU COVID-19 TEDBİRLERİ:

1. Hakem Kursu Covid-19 tedbirleri altında yapılacaktır.

2. Hakem Kursunun yapılacağı Salon içinde ve dışında Sosyal Mesafe kurallarına uyulacaktır.

3. Hakem Kursu alanına görevlilerin belirlediği sayıda Kursiyer alınacak, ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü yapılacaktır.

4. Hakem Kursu alanına maskesiz girilmeyecektir ve Kursiyerlerin dışında kimse kabul edilmeyecektir.

Kurs yeri :

Elazığ Çok Amaçlı Spor Salonu

Kurs için İrtibat:
İlhami KOÇGÜNDÜZ (İl Temsilcisi) 0 507 776 02 15
Kurs Eğitimenleri ve Görevlisi:
1 – Osman BOĞOKŞAYAN –Doğu Anadolu Bölge Başkanı
2 – Harun Gürkan ACUN – Kurs Yöneticisi

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER
1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr adresinden indirilebilir).

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Sabıka kaydı (E-Devlet – Adliyeden)

4. En az Lise Mezunu olmak, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan   veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)

5. Sağlık raporu,

6. 4 adet vesikalık fotoğraf

7.Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,

8.Kursa katılım ücreti, Kimlik ve Diploma ücreti toplam 250 TL (pandemiden dolayı %50 indirimli ödenecektir.) Üniversite öğrencilerinden 150 TL (pandemiden dolayı %50 indirimli ödenecektir.) Bedensel Engellilere Ücretsizdir. Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmamaktadır.

Türkiye Muaythai Federasyonu
Banka Hesap Bilgileri:
Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası
Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

Eki: Hakem Olabilme Şartları ektedir.

7-8 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİNDE ELAZIĞ’ DA YAPILACAK OLAN MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA KATILCAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR,

Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:


Madde 24 — Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;


a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (24.12.2011 YKK )
d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlü kişiler masa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),
e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
g) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar

About The Author